ศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ และประธานศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท

คุณประพันธ์ - คุณเบญจา  อริยเมธี  บริษัท ลิควิด เพียวริฟิเกชั่น เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท โดยมี ศ.นพ.สมชาย  ลีลากุศลวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ และประธานศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร รับมอบ  เพื่อสมทบกองทุนเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราข และกองทุนเพื่อกิจการหน่วยงานที่ใช้กองทุนภาควิชาอายุรศาสตร์ รับมอบ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
12/10/2566 - 12/11/2566