ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเครื่องบำบัดด้วยความเย็น 1 เครื่อง และเตียงออกกำลังกายแบบปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง

ดร.ชัยชนะ - คุณอุมาพร ศรีมงคล  พลโท รณวีร์ หิรัญสิ และรองศาสตราจารย์ รมิดา พัชราวนิช มอบเครื่องบำบัดด้วยความเย็น 1 เครื่อง และเตียงออกกำลังกายแบบปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง ให้กับสาขากายภาพบำบัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ และกายภาพบำบัด โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด รับมอบ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราชงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
11/10/2566 - 11/11/2566