ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

พลเอก สุพร และพันเอก แพทย์หญิงสุรัชดา หิรัญสิ และครอบครัว มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด เพื่อใช้ในกิจการของภาควิชา และซ่อมแซมหอผู้ป่วย จัดหาอุปกรณ์การรักษา ฯลฯ โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด รับมอบ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราชงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
11/10/2566 - 11/11/2566