ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท

คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร บริจาคเงิน จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9  เฉลิมพระเกียรติ” โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รศ.นพ. เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รศ.นพ. สิทธิ์ สาธรสุเมธี และ รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
21/8/2566 - 21/9/2566