ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช รับมอบเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง

ดร.เลิศลักษณ์ บุรุษพัฒน์ พร้อมคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปี 2506 มอบเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 1,000,000 บาท แก่สาขากายภาพบำบัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด โดยมี ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช รับมอบ ร่วมด้วย ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
15/8/2566 - 15/9/2566