ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเครื่องดื่มโพคารี่สเวท จำนวน 2,000 ขวด

คุณชินสึเกะ ยุอาสะ ประธานบริษัท? ?ไทยโอซูก้า จำกัด ร่วมกับ บริษัท โอซูก้า นิวทราซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเครื่องดื่มโพคารี่สเวท จำนวน 2,000 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 12.45 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
9/8/2566 - 9/9/2566