นพ.สิชน ลือฤทธิพงษ์ หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ รับมอบเงิน จำนวน 60,000 บาท

คุณศรวิษฐ์ บุญเกื้อ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณา บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ มอบเงิน จำนวน 60,000 บาท จากการจัดกิจกรรมในงาน HEALTHCARE 2023 แก่ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสมทบกองทุนเพื่อผู้ป่วย ร.พ.ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ และกองทุน Lean R2R (ลีนR2R) เพื่อพัฒนากระบวนการให้บริการใน รพ.ศิริราช โดยมี นพ.สิชน ลือฤทธิพงษ์ หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ รับมอบ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
7/8/2566 - 7/9/2566