รศ.ดร.นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ รับมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท

คุณไพบูลย์  โสภณพิศ  มอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท สมทบกองทุน “นายไพบูลย์  โสภณพิศ” เพื่อผู้ป่วย การศึกษา และกิจการสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป  ภาควิชาศัลยศาสตร์   โดยมี รศ.ดร.นพ.วิทูร   ชินสว่างวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป   ภาควิชาศัลยศาสตร์   รับมอบ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
4/8/2566 - 4/9/2566