ศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดี คนที่ 2 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน 9,388,800 บาท

คุณอรณิกร แก้วกระจ่างกุล  ผู้ช่วยกรรมการบริษัทเอช.พี.ซัพพลาย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มอบเงิน จำนวน 9,388,800 บาท   จากการจัดงานกาลาดินเนอร์การกุศลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ  เพื่อสมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย”  สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช โดยมี ศ.นพ.สุโรจน์  ศุภเวคิน   รองคณบดี คนที่ 2 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  รับมอบ เมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม 2566  เวลา 15.30  น.    ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1  รพ.ศิริราช

งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
26/7/2566 - 26/8/2566