ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมฟังพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

เมื่อวันจันทร์ที่  20 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 น. ณ ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทราวาส  ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมฟังพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านและครอบครัวสิริวัฒนภักดีได้บริจาคสนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ด้วยดีเสมอมา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปมา ณ  โอกาสนี้ และด้วยอานิสงส์แห่งคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้เป็นเอนกประการโปรดดลบันดาลให้คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  ไปสู่สุคติในสัมปรายภพงานสื่อสารองค์กร
20/3/2566 - 20/4/2566