ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท

ชมรมกอล์ฟเครือ ปตท. มอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท มอบโดย คุณพีระพงษ์  อัจฉริยชีวิน ประธานชมรมกอล์ฟเครือ ปตท. พร้อมคณะฯ  รายได้จากการร่วมบริจาคเงิน สมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” รับมอบโดย ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล   และ ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันอาทิตย์ที่  12 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ สนามกอล์ฟเมืองแก้ว จ.สมุทรปราการ

งานสื่อสารองค์กร
12/3/2566 - 12/4/2566