ผศ.พญ. จิตสุภา วงศ์ศรีภูมิเทศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ รับมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท

กลุ่ม ส.ร่วมไทย และบริษัทฯ ในเครือ มอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท มอบโดย  คุณพรศักดิ์  ธนารักษ์สิริถาวร ประธานกรรมการ คุณสุวัฒนา  ธนารักษ์สิริถาวร  ประธานกรรมการ คุณนฤพนธ์  ธนารักษ์สิริถาวร  กรรมการผู้จัดการ และ คุณมงคล  ธนารักษ์สิริถาวร  กรรมการ สมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” รับมอบโดย ผศ.พญ. จิตสุภา  วงศ์ศรีภูมิเทศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ เมื่อวันศุกร์ที่  10 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ โรงพยาบาลศิริรราช

งานสื่อสารองค์กร
10/3/2566 - 10/4/2566