ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,200,000 บาท

บริษัท เคบีเอฟ อินเตอร์แพ็ค จำกัด มอบเงิน จำนวน 1,200,000 บาท มอบโดย  คุณสมบูรณ์  เตชะพานิชกุล  สมทบกองทุน “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” รับมอบโดย  ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ  ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
9/3/2566 - 9/4/2566