คุณดวงชีวัน โตฤกษ์ หัวหน้าหน่วยพักรอดูอาการก่อนและหลังผ่าตัด สยามินทร์ 5 รับมอบเงิน จำนวน 210,293 บาท

บริษัท ชัยนาวีห้องเย็น จำกัด มอบโดยคุณวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานบริษัท ชัยนาวีห้องเย็น จำกัดมอบเงิน จำนวน 210,293 บาท สมทบกองทุน “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูอายุศิริราช” รับมอบโดย คุณดวงชีวัน  โตฤกษ์  หัวหน้าหน่วยพักรอดูอาการก่อนและหลังผ่าตัด สยามินทร์ 5     เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา  11.00 น. ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง (เมืองสมุทรสาคร)

งานสื่อสารองค์กร
4/3/2566 - 4/4/2566