ผศ.นพ. ชัชวาล รัตนบรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

คุณณัฐพรรษ  ปัญญามหาวงศ์ มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท สมทบกองทุน   “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” รับมอบโดย ผศ.นพ. ชัชวาล  รัตนบรรณ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์  เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา  14.30 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
3/3/2566 - 3/4/2566