ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 1,023,518.15 บาท

รศ.พญ. วันเพ็ญ พิศาลพงศ์  พร้อมครอบครัว มอบเงิน จำนวน 1,023,518.15 บาท รับมอบโดย  ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.30 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และ บริเวณโถง  ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
28/2/2566 - 28/3/2566