ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบชุดภาควัดสัญญาณชีพคณะเคลื่อนย้าย จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ซันนี่เวิลด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยคุณอนุรักษ์ กฤษฎาพงษ์ บจก.ซันนี่เวิลด์   มอบชุดภาควัดสัญญาณชีพคณะเคลื่อนย้าย จำนวน 1 เครื่อง เพื่อมอบให้หน่วยรถรับ-ส่งต่อและรถพยาบาล รับมอบโดย ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.30 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราชงานสื่อสารองค์กร
28/2/2566 - 28/3/2566