ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบที่นอนโฟม จำนวน 32 ชุด

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มอบที่นอนโฟม จำนวน 32 ชุด  รวมมูลค่า  633,600 บาท มอบโดย คุณทิพย์ ดาลาล เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย   ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล  ศ.นพ.กีรติ  เจริญชลวานิช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา  16.00 น. ณ บริเวณโถง ตึกอำนวยการ ชั้น 1

งานสื่อสารองค์กร
15/12/3108 - 15/1/3109