ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต  จำกัด มอบเงินจำนวน  2,000,000 บาท รายได้จากการจัดกิจกรรม “เชฟรอน 60 ปี วิ่งนี้เพื่อน้อง” มอบโดย คุณชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง  ประธานกรรมการบริหาร  และ คุณศิริวรรณ ทางธนกุล รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายการเงิน   สมทบกองทุน “เพื่อผู้ป่วยเด็กโรคพันธุกรรม” รับมอบโดย ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565   เวลา  08.00 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

งานสื่อสารองค์กร
17/12/3108 - 17/1/3109