ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบรถพยาบาล จำนวน 1 คัน

คุณจรัญ  -  คุณวันดี  อภิชาตบรรลือ มอบรถพยาบาล จำนวน 1 คัน  เพื่อใช้ประโยชน์ใน รพ.ศิริราช รับมอบโดย ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล เมื่อวันศุกร์ที่  16 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
16/12/3108 - 16/1/3109