ผศ.พญ.ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ รับมอบผลิตภัณฑ์ซุปไก่สกัด จำนวน 36,000 ขวด

บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ซุปไก่สกัด จำนวน  36,000 ขวด  รวมมูลค่า  1,512,000 บาท เพื่อส่งมอบความห่วงใย เสริมสร้างสุขภาพดีให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รพ.ศิริราช รวมทั้งผู้ป่วยยากไร้ ภายใต้โครงการ  “สร้างสุขภาพดีไปกับแบรนด์” รับมอบโดย ผศ.พญ.ฐิติมา  ว่องวิริยะวงศ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโถง ตึกอำนวยการ ชั้น 1  โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
15/12/3108 - 15/1/3109