คุณดวงชีวัน โตฤกษ์ หัวหน้าหน่วยพักรอดูอาการก่อนและหลังผ่าตัด สยามินทร์ 5 รับมอบถุงผ้าจำนวน 2,000 ใบ และ ช้างบีบมือ จำนวน 300 ชิ้น

กรมอุตสาหกรรมเหมืองแร่  มอบมอบถุงผ้าจำนวน 2,000 ใบ และ ช้างบีบมือ จำนวน 300 ชิ้น  มอบโดย คุณนิรันดร์  ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมคณะ เพื่อใช้ประโยชน์ในคณแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบโดย คุณดวงชีวัน  โตฤกษ์   หัวหน้าหน่วยพักรอดูอาการก่อนและหลังผ่าตัด สยามินทร์ 5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา  11.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่

งานสื่อสารองค์กร
15/1/3108 - 15/2/3109