ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบยางรถยนต์ จำนวน 40 เส้น มูลค่า 200,000 บาท

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) มอบยางรถยนต์ จำนวน  40 เส้น มูลค่า         200,000 บาท เพื่อมอบให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มอบโดย นายแรนดีพ ซิง กานวา กรรมการผู้จัดการบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับมอบโดย ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ ผศ. นพ. ธารา  วงศ์วิริยางกูร   รองผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโถง   ตึกอำนวยการ ชั้น 1  โรงพยาบาล ศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
2/12/3108 - 2/1/3109