ศ. นพ. ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช รับมอบเงินจำนวน 900,000 บาท

บริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำกัด มอบโดย คุณณัฐวุฒิ  ตั้งคารวะคุณ มอบเงินจำนวน  900,000 บาท สมทบกองทุน  “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” รับมอบโดย ศ. นพ. ธวัชชัย  อัครวิพุธ  รองคณบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช และ รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์  แพทย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. ห้องรับรองงานกิจการพิเศษและองค์การสัมพันธ์ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
2/12/3108 - 2/1/3109