คุณศศิธร วัฒนกุลานุรักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านผู้ป่วยนอกและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท

บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด ร่วมด้วย บริษัทโพลีคาร์บอเนต จำกัด และ บริษัท เอ็มอีพี เอ็นจิเนียริ่ง – พลาสติก (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย คุณคาซูกิ  ฟูจติโมโตะ ประธานบริษัท ไทยโพลีอะซีทัลจำกัด มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิด รับมอบโดย คุณศศิธร   วัฒนกุลานุรักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านผู้ป่วยนอกและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
26/5/2565 - 26/6/2565