ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท

คุณวัชระ  วิทยฐานกรณ์ พร้อมครอบครัว เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ในนามคุณชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์ เพื่อสมทบกองทุน เพื่อการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่ 9 รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
11/5/2565 - 11/6/2565