รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบนวัตกรรมป้องกันโควิด 19 แบบเคลื่อนที่ และผลิตภัณฑ์วาโรการ์ด

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ นำโดย ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม และรองผู้จัดการใหญ่ มอบนวัตกรรมป้องกันโควิด 19 แบบเคลื่อนที่ และผลิตภัณฑ์วาโรการ์ด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมด้วย รศ. นพ. ไชยรัตน์  เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์  รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง รอคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ. พญ. อภิชญา  มั่นสมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและทีมพยาบาล เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
4/4/2565 - 4/5/2565