​​​​ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 500,000 บาท

คุณขวัญชัย  อัสนี มอบเงินจำนวน 500,000 บาท อุทิศให้คุณแม่ไน้  อัสนี เพื่อสมทบกองทุน  กายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ รศ.พญ.กุลภา  ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร มื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565เวลา 11.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
7/3/2565 - 7/4/2565