ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 5,100,000 บาท

มูลนิธินายแพทย์รัศมี วรรณิสสร นำโดย คุณเฉลิมชัย  -  คุณชนัญญา (วรรณิสสร) เครืองาม มอบเงินจำนวน 5,100,000 บาท เพื่อสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟติดตั้ง ณ โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ สำนักงานคณบดี ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
7/3/2565 - 28/4/2565