นางสาวนิตยา อังพานิชเจริญ รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านบริหาร รับมอบอาหาร จำนวน 200 กล่อง และขนมหวาน จำนวน 200 ถ้วย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณอรุณี  เมืองศรีนุ่น มอบอาหาร จำนวน 200 กล่อง และขนมหวาน จำนวน 200 ถ้วย เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย นางสาวนิตยา  อังพานิชเจริญ รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านบริหาร ร่วมด้วย นางสาวศศิธร วัฒนกุลานุรักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
1/3/2565 - 1/4/2565