ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 450,000 บาท

คุณอัชวะ – คุณสมชาย  กัมทรทิพย์ พร้อมครอบครัว มอบเครื่องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 450,000 บาท เพื่อมอบให้ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วยผศ. นพ. วิษณุ  กัมทรทิพย์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
24/1/2565 - 25/2/2565