ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท และผลิตภัณฑ์ทีโพล์ และเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดซุปเปอร์ไฟต์ มูลค่า 376,055.42 บาท

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิดและมอบผลิตภัณฑ์ทีโพล์และเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดซุปเปอร์ไฟต์ มูลค่า 376,055.42 บาท เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช 

งานสื่อสารองค์กร
24/1/2565 - 24/2/2565