อ.นพ.ลือชา บุญทวีกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบผลิตภัณฑ์ไทเกอร์ บาล์ม จำนวน 20,000 ชุด มูลค่า 10,000 บาท

บริษัท โฮ้ว ป่า ไทเกอร์ บาล์ม (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณทวีศักดิ์  กมลศิริพิชัยพร Senior General Manager Client Management Healthcare Alliance มอบผลิตภัณฑ์ไทเกอร์ บาล์ม จำนวน 20,000 ชุด มูลค่า 10,000 บาท เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย อ.นพ.ลือชา  บุญทวีกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
20/1/2565 - 20/2/2565