รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

บริษัท เอ็กมี่ จำกัด นำโดย คุณอำนวย  ธนารักษ์โชค  มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิดรับมอบโดย รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565เวลา 14.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช 

งานสื่อสารองค์กร
11/1/2565 - 11/2/2565