ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 400,000 บาท

ครอบครัวศุกลนิพัทธิ์ นำโดย คุณวีระ  ศุกลนิพัทธิ์ มอบเงินจำนวน 400,000 บาท อุทิศให้คุณแม่รัตนา  ศุกลนิพัทธิ์ เพื่อสมทบกองทุน จัดสร้างหอผู้ป่วยวิกฤตโรคโควิด 19 (ICU สนาม)” รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
30/9/2564 - 30/10/2564