คุณศศิธร วัฒนกุลารักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านกิจกรรมพิเศษ รับมอบอาหารกล่อง พร้อมขนม

 

คุณสิริเกศ  มาทอง พร้อมครอบครัว คุณชัญญา  แซ่เตีย และคุณเสาวณีย์  พงศ์จิราธเนศ  มอบอาหารกล่อง 135 จำนวน พร้อมขนม จำนวน 30 ชิ้น เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย คุณศศิธร  วัฒนกุลารักษ์  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านกิจกรรมพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
27/9/2564 - 27/10/2564