ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง

ดร.กมลชนก ภาคภูมิ ร่วมด้วย คุณปาณิสรา  นิพัฒน์ชัยนันท์ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 11.15 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
17/9/2564 - 17/10/2564