ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 50 เครื่อง

สมาคมค้าทองคำ นำโดย คุณจิตติ  ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 50 เครื่อง  เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมด้วย ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
20/9/2564 - 20/10/2564