รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 500 ชิ้น

มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ มอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 500 ชิ้น เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมด้วย รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
14/9/2564 - 14/10/2564