ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท

คุณเพลิน  มนัสรังษี มอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน เพลิน มนัสรังษี” รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
15/9/2564 - 15/10/2564