ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 300,000 บาท

บริษัท เจ.บี.พี อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด นำโดย คุณศราวุฒิ รัชนกูล ประธานกรรมการบริหารบริษัท ฯ มอบเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิดรับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
9/9/2564 - 9/10/2564