ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมนมโยเกิร์ตผลไม้

บริษัท แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จำกัด นำโดย คุณกุลวุฒิ  วนาสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฯ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน จัดสร้างหอผู้ป่วยวิกฤตโรคโควิด 19 (ICU สนาม)” พร้อมนมโยเกิร์ตผลไม้ จำนวน 210 ขวด รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย ศ. นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
1/9/2564 - 1/10/2564