คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมด้วย ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท

คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร และคุณดาวนภา เพชรอำไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด โดยมีคุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข

งานสื่อสารองค์กร
4/8/2564 - 4/9/2564