ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบข้าวเหนียวมูล ไอศกรีมกะทิ และน้ำรสต่าง ๆ

คุณปริศนา  กล่ำพินิจ รองผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มอบข้าวเหนียวมูลหน้าต่าง ๆ จำนวน 500 ห่อ ไอศกรีมกะทิ จำนวน 500 ถ้วยและน้ำรสต่าง ๆ จำนวน 500 ขวด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพเมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
30/8/2564 - 30/9/2564