ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซี แบบเคลื่อนที่อัตโนมัติ มูลค่า 5,000,000 บาท

บริษัท โซวิค จำกัด นำโดย คุณวีระชัย  แสงเกื้อกูลชัย มอบหุ่นยนต์อัจฉริยะฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซี แบบเคลื่อนที่อัตโนมัติ มูลค่า 5,000,000 บาท เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ อ.นพ.เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
30/8/2564 - 30/9/2564