คุณอรภรณ์ ดำรงวัฒนกุล รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านวิชาการ รับมอบวิกผมแท้ จำนวน 100 หัว

 

มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ นำโดย ดร.อรณัฏฐ์ นครศรี มอบวิกผมแท้ จำนวน 100 หัว เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย คุณอรภรณ์ ดำรงวัฒนกุล รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านวิชาการ ร่วมด้วย คุณจันทนา  กรีแสงศรี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายด้านบริหารความเสี่ยง ฝ่ายการพยาบาล เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
30/8/2564 - 30/9/2564