ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบรถพยาบาล จำนวน 1 คัน

 

คุณจันทร์ฉาย – คุณณรงค์  ศรีวัฒนศิริกุล มอบรถพยาบาล จำนวน 1 คัน เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ หน้าตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
30/8/2564 - 30/9/2564