ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบชุดตรวจโควิด – 19 ด้วยน้ำลาย จำนวน 10,000 ชุด

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี มอบโดย คุณสุวรรณี  ภู่นภานนท์ มอบชุดตรวจโควิด – 19 ด้วยน้ำลาย แบรนด์ PCL จำนวน 10,000 ชุด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ อ.นพ.เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
30/9/2564 - 30/9/2564