ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (AIRVO 2) จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 2,000,000 บาท

ครอบครัวโกมลารชุน (ร้านนายแกละ) อุทิศให้คุณพ่อสนอง – คุณแม่ประภาศรี โกมลารชุน มอบโดย คุณภัทรวดี  โกมลารชุน มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (AIRVO 2) จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 2,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน โครงการต่อลมหายใจรับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
30/8/2564 - 30/9/2564