ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,280,000 บาท

ครอบครัวจิรานันตรัตน์ นำโดย คุณสมคิด  จิรานันตรัตน์ มอบเงินจำนวน 1,280,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิด จัดสร้างหอผู้ป่วยวิกฤตโรคโควิด 19 (ICU สนาม) รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
30/8/2564 - 30/9/2564